Rentgenodiagnostyka cyfrowa

Archiwum aktualności » Rok 2008

Radiowizjografia cyfrowa otwiera nowe możliwości diagnozowania i leczenia w stomatologii. Nasz gabinet dysponuje pełnym zakresem możliwości wykonania zdjęć w stomatologii: zdjęcia zębowe, cefalometryczne i pantomograficzne.


Zastosowanie cyfrowej techniki wykonywania zdjęć rtg to szereg nowych możliwości ich wykorzystywania. Współcześnie stosowane czujniki pozwalają uzyskać bardzo dokładną jakość wykonywanych zdjęć rtg. Jednocześnie nie wymagają zastosowania tak dużych dawek promieniowania, jak tradycyjna klisza. Dawki te są wielokrotnie niższe, a tym samym o wiele bardziej bezpieczne. Pozwala to na wykonanie kilku zdjęć w trakcie procesu leczenia, by dokładnie określić zakres oraz przebieg poszczególnych faz postępowania.

Pantomogram

Zdjęcie pantomograficzne ukazuje nam cały łuk zębowy pacjenta, zarys struktur kostnych żuchwy i szczęki, zatok szczękowych oraz stawy skroniowo-żuchwowe. Pozwala zdiagnozować stan uzębienia pacjenta i jego potrzeby lecznicze.

 

 

Telerentgenogram

Zdjęcie cefalometryczne jest bocznym zdjęciem rentgenowskim głowy, z ukazaniem zarówno tkanek kostnych jak i tkanek miękkich twarzy. Telerentgenogram umożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy wady szczękowo-twarzowej. Jest podstawowym elementem diagnostyki ortodontycznej.

Cyfrowy obraz jest nieomal natychmiast dostępny dla lekarza i nie wymaga dodatkowego czasu na wywołanie kliszy. Zdjęcie może być w dowolnej ilości powielane bez utraty jakości na nośnikach magnetycznych lub natychmiast udostępniane dla innych lekarzy poprzez pocztą elektroniczna.

 Zastosowanie cyfrowego obrazu zwiększa możliwości interpretowania zdjęć. Można dowolnie zmieniać kontrast zdjęcia, wysycenie barw, uzyskać obraz przestrzenny dla uwypuklenia poszczególnych elementów zdjęcia. Dokonywać precyzyjnych pomiarów długości np. kanałów korzeniowych. Obrazować przekroje gęstości poszczególnych struktur.

 W naturalnym wymiarze można projektować usytuowanie wszczepów implantologicznych. Dokładnie dobrać ich ilość, wielkość oraz ustalić umiejscowienie. Precyzyjnie oceniając strukturę tkanek kostnych, w których będzie osadzony wszczep.

Cefalometria stanowi nieodłączny element diagnozowania ortodontycznego. Przy użyciu programów do przeprowadzenia analiz cefalometrycznych można bardzo dokładnie dokonać pomiarów na zdjęciu cyfrowym i szybko przeprowadzić analizy. Jest to niezbędna czynność do prawidłowego określenia wady zgryzu oraz zaplanowania najefektywniejszej metody leczenia.
 W naszym gabinecie pracujemy na uznanym w świecie pod względem jakości sprzęcie firmy Kodak. Pantomogram z cefalometrią Kodak 8000 C jest gwarantem precyzji i bezpieczeństwa. Jedynymi wadami tego rozwiązania, są wady zgryzu na zdjęciach.