Tomografia komputerowa w naszym gabinecie

Archiwum aktualności » Rok 2012

Od dzisiaj nasz gabinet posiada nowe możliwości w obrazowaniu RTG.

 


 

Dzięki systemowi Kodak 9000C 3D wykonujemy nie tyko doskonalej jakości zdjęcia cefalometryczne i panoramiczne, ale również przestrzenne obrazowanie tkanek. Tomografia komputerowa umożliwia uzyskanie dokładnego trójwymiarowego obrazu zarówno wybranych zębów jak i całej szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych lub zatok. Współczesne technologie komputerowe pozwalają dowolnie analizować takie obrazy. Wyświetlane są one w przekrojach osiowym, strzałkowym i czołowym, które można dowolnie modyfikować według wymagań lekarza. Możliwe jest uzyskanie obrazu dowolnego przekroju tkanek i precyzyjnego prześledzenia ich struktur. Do tego wszystkie pomiary są rzeczywiste i wykonywane z niespotykaną dokładnością. Pozwala to między innymi na precyzyjny dobór implantów i dokładne określenie ich usytuowania z uwzględnieniem topografii naczyń krwionośnych i nerwów. Trójwymiarowa rekonstrukcja pozwala na szybką ocenę struktur zębowych oraz zmian patologicznych. Pokazuje ona przestrzennie i szczegółowo wybrane obszary obrazowania, gdy zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne ukazują jedynie ogólny obraz. Połączenie obu systemów świetnie się uzupełnia i umożliwia precyzyjną diagnostykę.

 

 

 

Zaletą systemu Kodak 9000C 3D jest możliwość fragmentarycznego obrazowania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu można dostrzec najdrobniejsze szczegóły struktur, tak ważnych w leczeniu endodontycznym i periodontologicznym.

 

 

Trzeba podkreślić, że wszystko to odbywa się przy użyciu radiowizjografii, ogromnie ograniczającej ekspozycję pacjenta na promieniowanie. Średnia dostarczana dawka w przypadku pojedynczego badania 3D wykonanego przy użyciu systemu Kodak 9000C 3D to jeden do trzech dni promieniowania tłą, czyli ekspozycji, którą każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych. Stanowi to dziesięć do trzydziestu razy mniejszą dawkę niż w przypadku podobnych systemów.

 

 

Dzięki unikalnej możliwości łączenia trzech technologii: pantomografii, cefalometrii i obrazowania w trójwymiarze System Kodak 9000C 3D jest doskonałym i kompletnym narzędziem do diagnostyki zewnątrzustnej, który oddajemy do dyspozycyjności naszych pacjentów.

Więcej o systemie Kodak 9000C 3D znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.optident.pl/produkty/radiologia-kodak/tomografia-i-3d/9000-3d

http://www.aparaty-stomatologiczne.pl/cefalometria/kodak-9000-c-3d.html