Innowacyjny system leczenia endodontycznego SAF

Archiwum aktualności » Rok 2014

Z leczeniem kanałowym zębów mamy do czynienia w sytuacji nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba. Ma ono za zadanie oczyszczenie kanału z zainfekowanej miazgi zęba, zdezynfekowanie go i wypełnienie biozgodnym materiałem (najczęściej gutaperką).

 

Czasochłonność i trudność w tym leczeniu wynika z kształtu i przebiegu kanałów zębowych. Mają one bardzo zróżnicowany przebieg. Często są zakrzywione, rozszerzają się i zwężają swoje światło. Mogą wystąpić dodatkowe kanały lub się rozdzielać. Wszystko to sprawia, że tradycyjnie używane narzędzia (pilniki), by właściwie oczyścić przestrzeń kanału, muszą być używane w całym spektrum rozmiarów. W kontakcie z tkankami zęba szybko się zużywają, a niekiedy ulegają złamaniu stwarzając dodatkowe utrudnienie w leczeniu endontycznym. By oczyścić nimi rozszerzone miejsca kanału, konieczne jest zwiększenie jego średnicy. Co wiąże się z usunięciem większej ilości zębiny i zmniejszeniem grubości ścianek zęba, a tym samym ich osłabienia. Wszystkie te czynności wymagają czasu i precyzji wykonania. Skuteczność leczenia w dużej mierze zależy od zachowania sterylności, dokładnego oczyszczenia kanału na całej długości, skutecznego przepłukania oraz szczelnego wypełnienia.

 

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom małoinwazyjnego systemu SAF, w naszych gabinetach Stomatologia Uśmiechnij się, znacząco usprawniono proces leczenia i zminimalizowano czas jego trwania.

 

 

 

 

 

Ideą systemu SAF jest unikatowa budowa pilników do opracowywania kanałów, dzięki czemu zapewniają one:

 

- samodopasowanie się do kształtu kanału,

 

Niezwykle elastyczny pilnik tworzy cylinder z tworzywa z niklowo-tytanową siatką. Przepływający wewnątrz pilnika pod ciśnieniem płyn dezynfekcyjny idealne dopasowuje jego elastyczne ścianki do kształtu i przebiegu kanału.

 

- anatomiczne opracowanie kanału,

 

Oczyszczony w ten sposób kanał zachowuje swój pierwotny anatomiczny kształt. Usunięciu ulega tylko niezbędna, minimalna warstwa zębiny. Zachowujemy dzięki temu największą ilość zdrowej tkanki

 

- brak mikropęknięć,

 

Kontrolowane dopasowanie siły działania pilnika wyklucza ryzyko wystąpienia mikropęknięć zębiny. Tradycyjne pilniki maszynowe działają z dużą siłą, prowadząc niekiedy do powstania mikropęknięć zębiny,

 

- bezpieczeństwo,

 

Unikatowa budowa pilnika uniemożliwia jego złamanie i pozostanie w świetle kanału. Nawet uszkodzenie pilnika, skutkuje natychmiastowym wypłukaniem uszkodzonych elementów, bez możliwości pozostania w kanale.

 

- skuteczna dezynfekcja,

 

Podczas prac pilnikami SAF, następuje ciągła irygacja środka dezynfekującego. Dzięki temu usuwanie zainfekowanych tkanek prowadzone jest w sposób ciągły. Nie zachodzi proces wtłaczania chorych tkanek w przestrzenie zdrowej zębiny.