Bezpiecznie

W klinice Stomatologia Uśmiechnij się najważniejszym elementem wszelkich działań jest bezpieczeństwo zarówno pacjenta jaki i personelu. Obowiązujące procedury zapobiegają wszelkim możliwościom przenoszenia czynników chorobotwórczych.

W celu eliminacji ryzyka zakażeń:

  • sterylizacja narzędzi odbywa się w autoklawie, czyli urządzeniu wytwarzającym próżnię wstępną, a następnie parę wodną o wysokiej temperaturze i ciśnieniu powodującą zabicie wszelkich bakterii, wirusów, grzybów i ich zarodników.
  • proces sterylizacji jest kilkakrotnie kontrolowany poprzez wydruk parametrów urządzenia w trakcie procesu sterylizacji. Do komory sterylizacyjnej wkładane są testy chemiczne. Jakość sterylizacji kontrolowana jest również testem biologicznym sprawdzanym przez sanepid.
  • każdy zestaw narzędzi potrzebnych w trakcie wizyty pacjenta, jest oddzielnie pakowany, zawiera opisaną datę sterylizacji i jest ewidencjonowany w rejestrze sterylizacji. Rozpakowywanie takich zestawów odbywa się bezpośrednio przed zabiegiem w obecności pacjenta.
  • używane są w szerokim zakresie materiały jednorazowe (np. rękawiczki, ssaki, ślinociągi, kubki, serwety, wenflony do znieczuleń, osłonki do kamer i czujników RTG, koferdam itp.).

 

Mają Państwo pewność, że każdy materiał lub instrument, który jest używany w trakcie leczenia jest sterylny.

 

Bezpieczeństwo w klinice Stomatologia Uśmiechnij się to także:

  • stosowanie rentgenodiagnostyki cyfrowej, jak również tomogarafii komputeroeej 3D, która wykorzystuje wielokrotnie mniejszą dawkę promieniowania rtg . Nie używamy żadnych klisz, wywoływaczy i utrwalaczy zdjęć chroniąc tym samym środowisko,
  • bezpieczne podawanie znieczuleń CALAJECT™ podawanych pod kontrolowanym ciśnieniem podawanego środka, z możliwością bezpiecznej aspiracji,
  • szczególną opieką otoczone są kobiety ciężarne, pacjenci niepełnosprawni i dzieci,
  • pełen profesjonalny serwis sprzętu i aparatury.

 

Szanowni Państwo, dla nas liczy się najwyższa jakość. Jesteśmy przekonani, że to, co robimy jest rzetelne, fachowe i profesjonalne. By to poświadczyć wydajemy na wykonane usługi gwarancje oraz certyfikaty jakości. Jest to możliwe również dzięki temu, że współpracujemy tylko z firmami o ustalonej na rynku renomie, dbamy o to, aby wszystkie materiały przez nas wykorzystywane były najlepszej jakości i gwarantowały najlepsze efekty leczenia.