Nasi pacjenci

przed leczeniem po leczeniu

 

Zamknięcie diastemy materiałem kompozytowym