Magdalena Wolińska

Magdalena Wolińska pracuje w klinice Stomatologia Uśmiechnij się jako asystentka stomatologiczna. Jest absolwentką Szkoły Policealnej na kierunku Asystentka stomatologiczna.


W pracy szczególnie sobie cenię współpracę z lekarzem oraz stworzenie tworzyć atmosfery pełną komfortu i bezpieczeństwa dla pacjenta. Dlatego dużą uwagę zwracam na sterylność gabinetu i narzędzi.

 

Wolny czas spędza aktywnie w gronie rodziny i najbliższych znajomych.

 

Certyfikaty