Nasi pacjenci

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

Leczenie kanałowe zębów trzonowych Leczenie kanałowe zębów trzonowych Leczenie kanałowe zębów trzonowych

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

Leczenie kanałowe zębów trzonowych Leczenie kanałowe zębów trzonowych Leczenie kanałowe zębów trzonowych

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

Leczenie kanałowe zębów trzonowych Leczenie kanałowe zębów trzonowych Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniem po leczeniu

 

Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych Leczenie kanałowe siekaczy Leczenie kanałowe siekaczy


Sytuacje gdzie po wypełnieniu kanału płynną gutaperką (systemem B, Obtura) widoczne są rozwidlenia wierzchołka korzenia i kanały boczne

przed leczeniem po leczeniu

 

przed leczeniempo leczeniu

 

przed leczeniempo leczeniu