Nowocześnie

Ciągły postęp techniczny stwarza wiele nowych możliwości w leczeniu oraz w wykorzystaniu najnowszych materiałów. W pełni podążamy za najnowszymi osiągnięciami w stomatologii.

 

  • Personel kliniki Stomatologia Uśmiechnij się stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, sympozjach naukowych i szkoleniach praktycznych u renomowanych wykładowców w kraju i zagranicą.
  • W leczeniu endodontycznym stosujemy wysokiej klasy mikroskopy stomatologiczne firmy KAPS oraz innowacyjny system leczenia SAF umożliwiające precyzyjne leczenie kanałów zębowych.
  • Cały przebieg leczenia obrazowany jest kamerami wewnątrzustnymi, dającymi pacjentom możliwość uczestniczenia w leczeniu i lepszą komunikację z lekarzem.
  • Rentgenodiagnostyka cyfrowa prowadzona jest przy użyciu pantomogramu do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych oraz tomografii komputerowej 3D firmy Kodak 9000C 3D, radiowizjografii Kodak oraz aparatów rtg firmy Planmeca do zdjęć zębowych.
  • Najnowocześniejsza technika leczenia protetycznego przy użyciu skanera wewnątrzustnego 3Shape, pozwala precyzyjnie w technice 3D odwzorować warunki zgryzowe pacjenta i zaprojektować pracę protetyczną, elektronicznie przeslać ją do laboratorium i wykonać z najwyższą jakościa.
  • Wykonujemy skomplikowane zabiegi sterowanej regeneracji kości, pozwalające na rekonstrukcję narządu żucia. 
  • Ozonoterapia jako niefarmakologiczna metoda zwalczania bakterii, grzybów i wirusów skutecznie wspomaga leczenie endodontyczne, chirurgiczne, periodontologiczne.


Nasza opieka nad pacjentem to fachowość wspomagana najnowszymi osiągnięciami stomatologii.