Obtura system B

Jednym z istotniejszych elementów leczenia kanałowego jest szczelne wypełnienie kanału.

Od lat zastanawiano się w jaki sposób najszczelniej i najtrwalej można zamknąć kanał. Rozwiązaniem tego problemu jest dla System B oraz Obtura, używane w naszym gabinecie.

System B służy do wypełnienia wierzchołka korzenia, a przede wszystkim do zamykania światła otworu fizjologicznego. Gutaperka uznana za najlepszy materiał wypełnieniowy zostaje podgrzana i skondensowana. Zapobiega to przepchnięciu materiału poza światło kanału. Natomiast Obtura służy do wypełnienia pozostałej części kanału. Gutaperka zostaje podgrzana do 200 stopni, dzięki czemu staje się bardzo plastyczna. Materiał w takiej postaci jest najbardziej biozgodnym materiałem. Zaletą tej metody jest dokładniejsza kondensacja materiału pozwalająca rekompensować skurcz gutaperki, a tym samym wykonać bardziej szczelne wypełnienie kanału.


 
Warunkiem sukcesu w leczeniu kanałowym, oprócz Systemu B, Obtury, mikroskopu stomatologicznego jest zachowanie sterylności w trakcie opracowywania kanałów. Niezbędnym jest użycie koferdamu, izolującego ząb od środowiska jamy ustnej oraz dokładne płukanie. Precyzyjne opracowanie kanału wspomagane jest endometrycznym pomiarem jego długości i przebiegu oraz zastosowaniem innowacyjnego systemu leczenia SAF.